تبلیغات
ستاد نماز جمعه کلات نادر - به روایت تصویر:حضور امام جمعه محترم شهرستان درراهپیمایی عظیم22بهمن.