تبلیغات
ستاد نماز جمعه کلات نادر - افتتاحیه نمایشگاه فرهنگی کلات با حضور امام جمعه محترم شهرستان.