تبلیغات
ستاد نماز جمعه کلات نادر - حضور امام جمعه محترم در مراسم غبارروبی مساجد شهرستان.